StressTrappen

Kend stresstrappens faresignaler

Stress kommer typisk gradvist. Stresstrappen viser fem trin – eller faser. For hvert trin, man går ned, bliver stresssymptomerne mere alvorlige, og arbejdsevnen falder.

Når du som leder kender de typiske signaler på hvert trin, kan du være opmærksom på, om dine medarbejdere er på vej mod alvorlig stress. Dermed kan du handle og sætte forebyggelsestiltag i værk i tide. Som medarbejder kan du gøre din ledelse opmærksom på stresstrappen og få din arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant til at tage den med i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Ledelsen har et vigtigt ansvar og har mulighed for at forebygge på alle trin.